Powrót

Wierzytelności hipoteczne

  • zmotywowanie dłużnika do spłaty zadłużenia lub dobrowolnej sprzedaży nieruchomości przez uświadomienie specyfiki sprzedaży nieruchomości w toku egzekucji
  • wsparcie Zleceniodawcy w procesie sprzedaży nieruchomości, w tym home staging
  • ustalanie hipoteki oraz ustanowienie hipoteki przymusowej
  • usuwanie niezgodności treści KW z rzeczywistym stanem prawnym
Kontakt:
Marta Wawrzyniak,
tel.: (+48 71) 33 51 583;
m.wawrzyniak@koksztys.pl