Powrót

ODO

W związku z nawiązanym lub planowanym kontaktem telefonicznym informujemy, że Państwa dane osobowe pozyskaliśmy ze źródeł ogólnodostępnych w Internecie, m. in. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych oraz katalogów firm.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Koksztys99 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-513) przy ul. Objazdowej 50, KRS 0000485466, REGON 022291575, NIP 8992748584.

Informujemy, iż powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest mailowo pod adresem zgloszeniaiodo@koksztys.pl.

Przetwarzanie Państwa danych kontaktowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu marketingu własnych usług, a także usług podmiotów, w imieniu których działa. W momencie, gdy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty przetwarzanie odbywa się także na podstawie tej zgody.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy Koksztys, tj: Koksztys Biuro Sp. z o.o, KOKSZTYS S.A.,, a także podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla Koksztys Spółki akcyjnej (np. firmy IT, telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu lub do cofnięcia zgody, jeżeli taka zgoda została udzielona.

Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli nie chcą Państwo abyśmy przetwarzali Państwa dane prosimy o kontakt mailowy na adres: zgloszeniaiodo@koksztys.pl.