Powrót

Odbiory

  • odbiór i transport przedmiotów leasingu oraz innych przedmiotów stanowiących zabezpieczenie umowy na terenie całego kraju
  • przechowywanie i sprzedaż pojazdów
  • istnieje możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez spłatę zaległości bez konieczności odbioru pojazdu
Kontakt:
Marta Wawrzyniak,
tel.: (+48 71) 33 51 583;
m.wawrzyniak@koksztys.pl