Powrót

Monitoring i windykacja polubowna

  • Monitoring należności spraw przed powstaniem zadłużenia oraz na wczesnym etapie przeterminowania
  • Polubowna windykacja należności zarówno przed, jaki i po wypowiedzeniu umowy
  • Kompleksowe działania i techniki windykacyjne
  • Przywrócenie sprawy do regularnej spłaty należności
  • Poprawa płynności finansowej Wierzyciela
Kontakt:
Marta Wawrzyniak,
tel.: (+48 71) 33 51 583;
m.wawrzyniak@koksztys.pl