Powrót

Działania terenowe

  • Bezpośredni kontakt z Dłużnikiem stosowany na etapie windykacji polubownej lub postępowania egzekucyjnego
  • Celem wizyty jest zmotywowanie dłużnika do spłaty zaległości, zaktualizowanie danych kontaktowych, udokumentowanie składników majątkowych, uzyskanie pisemnego zobowiązania do zapłaty przerywającego jednocześnie biegu przedawnienia
  • Dedykowany zakres działań zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy oraz kompleksowy raportu z czynności trenowych
  • Weryfikacja prowadzona zarówno wobec osób, podmiotów prawnych jak również nieruchomości i ruchomości.
Kontakt:
Marta Wawrzyniak,
tel.: (+48 71) 33 51 583;
m.wawrzyniak@koksztys.pl