Odkryj, jak Grupa Koksztys
zapewnia bezpieczeństwo prawne

Oferta usług oferowanych w ramach oferty instytucjonalnej:

Monitoring

Aby ograniczyć ryzyko powstania zaległości i uniknąć konieczności wypowiadania umów, proponujemy Państwu korzystanie z usługi monitoringu zarówno przed powstaniem roszczenia, jak i na jego wczesnym etapie. Kancelaria dysponuje zapleczem technicznym i zespołami negocjatorów potrafiącymi sprostać tak wrażliwym kwestiom.  W zakresie monitoringu Kancelaria najczęściej stosuje telefony, SMS-y, e-maile oraz listy monitorujące. Efektem jest szybka reakcja na powstałe zaległości oraz zdyscyplinowanie kontrahentów do regularnych przyszłych płatności. Kancelaria zakłada indywidualizację procesu i wysyłanie wezwań dostosowanych do sytuacji dłużnika oraz etapu procesu windykacji (monitoring; postępowanie: polubowne, sądowe, komornicze).

 

Atuty Kancelarii Prawnej Koksztys:

 • Do 95% skuteczności działań

 • Nowoczesny system oraz narzędzia informatyczne (predictive dialer, centrala telefoniczna)

 • Wykwalifikowana kadra negocjatorów telefonicznych

 

Postępowanie polubowne

To jak najszybsze odzyskanie wierzytelności przeterminowanych bez wchodzenia na drogę sądową. W tym celu stosujemy kompleksowe działania i techniki windykacyjne skłaniające dłużnika do uregulowania swojego zobowiązania (telefony, SMS-y, e-maile, wezwania do zapłaty oraz wizyty terenowe). Ponadto, oprócz czynności ukierunkowanych na polubowne odzyskanie należności, dodatkowo prowadzone są działania pozwalające na zweryfikowanie celowości wystąpienia na drogę sądową i prowadzenia egzekucji komorniczej.

 

Atuty Kancelarii Prawnej Koksztys:

 • Do 94% skuteczności działań

 • Skip tracing już od pierwszego dnia obsługi

 • Nowoczesny system oraz narzędzia informatyczne (predictive dialer, centrala telefoniczna)

 • Wykwalifikowana kadra negocjatorów telefonicznych

 • Współpraca z 257 biurami nieruchomości na terenie całego kraju

 

Postępowanie sądowe

Prowadzenie postępowania sądowego zarówno klasycznego (papierowego), jak i w e-Sądzie (EPU). Sprawy na tym etapie prowadzone są od momentu skierowania sprawy do sądu  do czasu otrzymania tytułu wykonawczego.

Atuty Kancelarii Prawnej Koksztys:

 • 48 Prawników, Radców Prawnych i Adwokatów w centrali

 • 57 Prawników, Radców Prawnych i Adwokatów poza centralą na terenie całego kraju

 • Szybki proces sądowy – tytuły wykonawcze już po 7 dniach od złożenia pozwu

 • Szybki proces E-sądowy – tytuły wykonawcze już 29 dniach od złożenia pozwu (EPU)

 • Profesjonalna argumentacja w uzasadnieniach do pozwów – wskaźnik  sprzeciwów na poziomie >2%

 • Prowadzenie spraw w każdym trybie postępowania – nakazowe, upominawcze, uroszczone, zwykłe

Postępowanie egzekucyjne

Prowadzone jest przede wszystkim przy współpracy z wyselekcjonowaną grupą komorników stale współpracujących z Kancelarią

 

Atuty Kancelarii Prawnej Koksztys:

 • Skuteczność na poziomie ok. 30%

 • Optymalizacja modelu zaliczek na działania komornicze – zaliczki już od 11,40 zł od sprawy

 • Stała współpraca z 169 kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju

 • Bieżący nadzór nad efektywnością i skutecznością działań komorniczych (w tym bezpośrednie wizytacje i audyty u komornika)

 • System działań hybrydowych polegający na uzupełnianie działań komorniczych windykacją polubowną

 

Postępowanie spadkowe

W ramach tego postępowania Kancelaria Koksztys podejmuje szereg czynności zmierzających do ustalenia spadkobierców kontrahentów naszych Klientów. Ponadto, Kancelaria zapewnia reprezentację w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku oraz prowadzi negocjacje polubowne ze spadkobiercami.

Weryfikacja terenowa (w tym fotoinspekcje)

Polega na sprawdzeniu wiarygodności posiadanych informacji w celu podjęcia właściwej decyzji biznesowej, sprawdzeniu realizacji określonych działań przez kontrahenta naszego Klienta lub też weryfikacji posiadanych danych (np. aktualizacji danych adresowych, weryfikacji faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej etc.).

Windykacja terenowa

Prowadzenie działań polegających na bezpośredniej rozmowie  z dłużnikiem w miejscu jego zamieszkania lub pracy oraz wykonywanie raportów z czynności terenowych.

 

Atuty Kancelarii Prawnej Koksztys:

 • 69 pracowników terenowych na obszarze całego kraju

 • System online dynamizujący proces przekazywania zleceń oraz proces raportowania zrealizowanych wizyt terenowych – dostęp do raportu już w 15 minut po wizycie u dłużnika

 • Aktualizowanie danych teleadresowych

 • Wywiady środowiskowe

Raporty majątkowe

Prowadzenie, zgodnie z prawem oraz przy zachowaniu bezpieczeństwa danych osobowych, działań przez osoby do tego uprawnione, mających na celu ustalenie majątku dłużnika – podejmowanych zarówno przed wszczęciem egzekucji, jak i w jej trakcie.

 

Atuty Kancelarii Prawnej Koksztys:

 • Kompleksowy raport zawierający pełne informacje o majątku dłużnika/kontrahenta (m.in. ruchomości, nieruchomości, adresy zamieszkania, rachunki bankowe)

 • Raport majątkowy sporządzany może być na każdym etapie postępowania, w sprawach zarówno bez tytułu wykonawczego, jak i z tytułem

 • Współpraca z biurami informacji gospodarczej – InfoMonitor, KRD

Skip tracing (ustalanie aktualnych danych teleadresowych)

Mając świadomość przełożenia dysponowania aktualną bazą danych kontaktowych na efektywność procesu windykacji, przykładamy olbrzymią wagę do pozyskania już od pierwszego dnia obsługi bieżących telefonów oraz adresów dłużnika. W tym celu korzystamy ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, w tym również z własnych baz teleadresowych ponad 2 mln podmiotów. Jesteśmy w stanie na każdym etapie procesu windykacyjnego zaktualizować dane adresowe (adresy zamieszkania, adresy zameldowania).

Skontaktuj się z nami

Departament Klientów Strategicznych


Zadzwoń: +48 71 33 51 583
Tel. kom: +48 510 272 524
Napisz do nas: DKS@koksztys.pl

KOKSZTYS Kancelaria Prawa Gospodarczego Sp. k.


ul. Objazdowa 50 54-513 Wrocław