Dlaczego my ?

Grupa Koksztys obejmuje grupę spółek, wśród których podmiotem dominującym jest Koksztys Spółka Akcyjna. Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego, wchodząca w skład Grupy, odpowiada za zasadniczy trzon jej działalności, tj. obsługę prawną oraz windykację należności (w tym również działania prewencyjne), za którą odpowiedzialni są wykwalifikowani radcy prawni, adwokaci oraz windykatorzy.

Kancelaria Koksztys istnieje od 1992 roku. Obecnie zatrudnia ogółem 320 pracowników (radców prawnych, adwokatów i windykatorów) i stanowi uznaną markę na rynku usług prawnych oraz windykacyjnych. Nasi radcy prawni, adwokaci oraz windykatorzy zajmują się obsługą wierzytelności z obszaru całej Polski. Współpracujemy też z adwokatami i radcami prawnymi na terenie Czech, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Danii i Niemiec. Obecnie, prowadzimy działania dla około 3000 Klientów (z tego dla blisko 850-ciu w ramach umów o stałej współpracy) w tym banków, parabanków, towarzystw ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telewizji i telefonii.

Kancelaria zapewnia kompleksowe świadczenie usług prawnych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Prawnicy kancelarii zajmują się bieżącą obsługą prawną, udzielaniem porad i opinii prawnych.
  • Doradzają także z zakresu m.in. prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa celnego itd.
  • Przygotowują oraz weryfikują umowy typowych i nietypowych oraz innych dokumentów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.
  • Służą pomocą prawną przy negocjowaniu warunków umów.
  • Zapewniają wsparcie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, jak i  procesów przekształceniowych, postępowań upadłościowych.
  • Prowadzą również szkolenia ze wszelkich zagadnień podatkowych.
  • Dokonują wyceny przedsiębiorstw /akcji /udziałów /wkładów właścicieli, sporządzane m.in. dla potrzeb przekształceń prawno – organizacyjnych, zakupu, sprzedaży przedsiębiorstwa jego części lub udziału we własności, analizy przedsięwzięć inwestycyjnych, oceny opłacalności fuzji i przejęć oraz działań restrukturyzacyjnych.

W ramach usług windykacyjnych nasi specjaliści zajmują się prowadzeniem postępowań polubownych – w ramach którego podejmowanie są czynności negocjacyjne zmierzające do odzyskania należności na drodze polubownej. W przypadku braku skuteczności działań polubownych zlecenie kontynuowane jest w Sądzie.

Działania Kancelarii obejmują m.in. przygotowanie pozwu i złożenie go do właściwego sądu, stały nadzór nad właściwym przebiegiem czynności do momentu uzyskania prawomocnego wyroku (orzeczenia) Sądu, sporządzanie pism procesowych w trakcie postępowania, zastępstwo procesowe przed sądami. W momencie uzyskania tytułu wykonawczego Kancelaria kieruje sprawę do komornika celem wszczęcia postępowania, w ramach postępowania

Centrala Kancelarii Koksztys znajduje się we Wrocławiu, natomiast dzięki kilkunastu oddziałom terenowym obecnym we wszystkich rejonach Polski, nasi przedstawiciele, radcy prawni oraz adwokaci są zawsze blisko Klientów.
W każdym mieście wojewódzkim Grupa Koksztys stale współpracuje z radcami prawnymi i adwokatami występującymi w imieniu Kancelarii przed sądami. Posiadamy również około 70-cioosobową sieć windykatorów terenowych. Oddziały oraz przedstawicielstwa Koksztys Kancelarii Prawa Gospodarczego znajdują się w: Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Zielonej Górze, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy oraz w Rzeszowie.

Skontaktuj się z nami

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (Polityka prywatności)

Wyślij zgłoszenie
kontaktowe