Blog Koksztys
Zdarzył Ci się wypadek na wakacjach i korzystałeś z samochodu zastępczego?

Sprawdź czy należy Ci się zwrot kosztów jego wypożyczenia!

W okresie letnim większość z Nas decyduje się na odbycie choć krótkiego urlopu, dowolnie wybierając miejsce w kraju bądź za granicą. Zwiększona ilość osób wybierających podróż samochodem na miejsce wypoczynku wpływa na podwyższenie ryzyka wystąpienia niespodziewanych sytuacji, wypadków czy kolizji, w wyniku których nasz samochód technicznie nie będzie w stanie kontynuować jazdy. W takiej sytuacji warto pamiętać, że możemy na koszt naszego ubezpieczyciela wynająć samochód zastępczy.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Sąd Najwyższy w dniu 17.11.2011 r. w składzie siedmiu sędziów, uzasadnione zostały roszczenia konsumentów kierowane do ubezpieczycieli w przedmiocie dochodzenia koniecznych kosztów najmu samochodu zastępczego na czas naprawy samochodu bądź zakupu nowego. Do wydatków koniecznych, sąd zaliczył najem pojazdu o zbliżonej klasie na czas konieczny do naprawy samochodu bądź zakupu nowego samochodu, nie dłużej jednak niż do dnia zapłaty odszkodowania. Uregulował tym samym zagadnienie różnie interpretowane dotychczas przez sądy w licznych sporach z ubezpieczycielami. Wskazał również jednak pewne ograniczenia w uznaniu za szkodę kosztów z tytułu najmu samochodu zastępczego, m.in. jeżeli właściciel samochodu nie używał, dysponował innym samochodem bądź korzystał z niego w sposób sporadyczny. Warto podkreślić, iż w przypadku przedsiębiorców, roszczenia o zwrot najmu samochodu zastępczego zostały uznane przez orzecznictwo również za uzasadnione.

Marcin Zmórzyński
Asystent Adwokata
Departament Prawny
Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012