Blog Koksztys
SPRAWDŹ CZY NIE GROZI CI WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI PRZEDSIĘBIORCÓW!

Ryzyko takie dotyczy przedsiębiorców, którzy zarejestrowali się jako przedsiębiorcy przed 2011 r. Wcześniej bowiem przed tą datą nie było obowiązku podawania przy rejestracji swojego numeru PESEL.

 

Obowiązek taki został wpisany dopiero do nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tymczasem w ustawie dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w art. 61 wskazuje, że w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL, przedsiębiorca ma czas na uzupełnienie wpisu w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W tą sobotę (19.05.2018 r.) mija termin na uzupełnienie danych o numer PESEL. Ten kto tego nie zrobi zostanie wykreślone z ewidencji i przestanie być formalnie przedsiębiorcą z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami (utrata prawa wystawiania faktur, zatrudniania pracowników itd.). Problem ten nie dotyczy osób, które w tym czasie zmieniały swoje dane we wpisie bo każdy wniosek o zmianę po tym terminie wymagał podania numeru PESEL. To czy się aktualizowało swoje dane można sprawdzić w historii wpisu swojego przedsiębiorstwa na stronie internetowej CEIDG, poprzez ePUAP  lub w urzędzie.

 

Paweł Haładyn
Radca prawny
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012