Blog Koksztys
Ranking Gazety Prawnej – kancelaria Koksztys na 1. miejscu

Dziennik Gazeta Prawna już po raz dziesiąty oceniała wszystkie polskie kancelarie prawne. W opublikowanym dziś rankingu wrocławska kancelaria Koksztys znalazła się na pierwszym miejscu. 

Kancelarie zostały ocenione według pięciu kryteriów: łącznej liczby prawników, adwokatów, radców prawnych, prawników ze stopniem naukowym oraz wysokości przychodu. Za każdego prawnika, radcę prawnego, adwokata i prawnika z tytułem naukowym można było otrzymać 1 punkt. Za najwyższe przychody można było uzyskać 100 punktów. Kolejne kancelarie uzyskiwały szacunkową liczbę punktów w odniesieniu do firmy najlepszej. Suma punktów ze wszystkich kategorii określiła miejsce, jakie kancelaria zajęła w rankingu.

– Pierwsze miejsce pokazuje, że przyjęta przez nas strategia zatrudniania i promowania młodych prawników jest doceniana nie tylko w naszym środowisku, ale również przez opiniotwórczych specjalistów zajmujących się problematyką prawną – komentuje Amadeusz Krawczyk, współwłaściciel kancelarii Koksztys. – Zostaliśmy również wyróżnieni za działalność pro bono – bardzo się cieszymy, że takie inicjatywy zostają zauważane. W najbliższych tygodniach dodatkowo rozszerzamy obszar tego typu działalności. Informujemy właśnie Organizacje Pożytku Publicznego o tym, że jesteśmy w stanie świadczyć dla nich bezpłatne porady prawne. Wiele fundacji i stowarzyszeń boryka się z materią prawną z powodu braku doświadczenia, zamiast skupiać się na działaniach pomocowych. Uważam, że trzeba ich wesprzeć.

– W tym roku po raz pierwszy poprosiliśmy kancelarie, aby pochwaliły się ciekawymi transakcjami, jakie obsługiwały w zeszłym roku – informuje Dziennika Gazeta Prawna na swoich stronach internetowych. – Tradycyjnie wyróżniliśmy również te kancelarie, które czynnie biorą udział w działaniach na rzecz wspólnego dobra oraz wspierają młodych prawników.

1. miejsce w rankingu Gazety Prawnej

 

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012