Blog Koksztys
Pijany rowerzysta nie straci prawa jazdy

Sąd Najwyższy w lutym 2018 r. ponownie zajął się kwestią zasadności odebrania prawa jazdy do kierowania pojazdami mechanicznymi za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu. Zasadnicze zmiany w tym zakresie miały miejsce już w 2015 r. Już wtedy Sąd Najwyższy orzekł, że z treści obecnie obowiązującego przepisu jednoznacznie wynika, że w przypadku ukarania za wykroczenie polegające na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, zakaz prowadzenia pojazdów, jaki może być orzeczony, nie dotyczy pojazdów mechanicznych.

Problem jednak powrócił, gdy w grudniu 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ wyrokiem nakazowym ukarał mężczyznę za kierowanie rowerem na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości nie tylko grzywną w wysokości 300,00 zł, ale również orzekł wobec niego półroczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

To właśnie od tego wyroku kasację wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich. W kasacji RPO podniósł, że zgodnie z Kodeksem wykroczeń, nie ma podstaw do orzeczenia takiego zakazu. RPO powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z 6 października 2015 r. (V KK 313/15), który wskazuje, że w przypadku ukarania za wykroczenie polegające na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, zakaz prowadzenia pojazdów, jaki może być orzeczony, nie dotyczy pojazdów mechanicznych.

Zdaniem RPO orzeczony środek karny był sprzeczny z obowiązującymi przepisami, a tym samym oznacza to, że Sąd Rejonowy dopuścił się rażącej obrazy art. 87 § 4 Kodeksu wykroczeń.

Sąd Najwyższy uznał, że kasacja RPO wniesiona na korzyść rowerzysty była oczywiście zasadna. Sąd Najwyższy uwzględnił ją w całości i uchylił zaskarżony wyrok w części, którą orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Tym orzeczeniem (wyrok z dnia 15 lutego 2018 r., II KK 30/18) Sąd Najwyższy potwierdził jedynie, że sądy nie mogą orzekać zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wobec osób kierujących rowerem w stanie nietrzeźwości.

Malwina Kunaj
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012