Blog Koksztys

Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. oraz obowiązek ewidencjonowania czasu pracy oraz częstotliwość wypłacania wynagrodzenia. (więcej…)

Więcej

FORMA DOKUMENTOWA JAKO NOWY USTAWOWY TYP FORMY SZCZEGÓLNEJ (więcej…)

Więcej

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, obejmuje ona w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, a także wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw dziecka tj. opiekę nad jego osobą, zarząd jego majątkiem, reprezentowanie. (więcej…)

Więcej

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie Ustawa „o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz minimalnej stawce godzinowej dla niektórych umów cywilnoprawnych”. Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego oferuje swoim Klientom pomoc w przystosowaniu firmy do nowych procedur w ramach wykupionego pakietu usług prawnych. (więcej…)

Więcej

1 stycznia zacznie obowiązywać ustawa o płacy minimalnej wprowadzająca stawkę 2 tys. brutto miesięcznie. Będzie ona dotyczyć także osób prowadzących działalność gospodarczą, ale nie zatrudniających żadnych pracowników, ani dalszych zleceniodawców. (więcej…)

Więcej

Niezależnie od branży, w której się specjalizujemy, jako przedsiębiorcy zapewne niejednokrotnie będziemy mieć do czynienia z karami umownymi. Mimo popularności tej formy zabezpieczenia interesów stron, nadal wiele postanowień dotyczących kar umownych obciążonych jest bardzo poważnymi błędami, czasem prowadzącymi nawet do ich nieważności. W niniejszym artykule odpowiemy sobie na kilka najbardziej istotnych pytań, dotyczących tego rodzaju rozwiązań. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012