Blog Koksztys

Od kilku miesięcy skrót RODO pojawia się niemal codziennie w mediach. Na temat nowego sposobu chronienia danych osobowych napisano już wiele, jednak okazuje się, że nie wszystko. Nic dziwnego – w końcu temat jest nieskończenie obszerny, pełen możliwości do interpretacji itp. Wszelkie jednak teoretyczne rozważania stają się błahe, gdy powtarzany jak mantra czteroliterowy skrót bezpośrednio uderza w osoby szukające pomocy i związanej z nią informacji. (więcej…)

Więcej

Dnia 11 maja 2018r. Prezydentowi RP została przekazana do podpisu ustawa z dnia 13 kwietna 2018r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt tej ustawy w sposób znaczący zmienia terminy przedawnienia, sposób jego obliczania oraz wprowadza szczególne regulacje dotyczące przedawnienia w stosunku do konsumentów. (więcej…)

Więcej

Czy od 04.06.2018 r. kierowcy będą zwolnieni z obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? (więcej…)

Więcej

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych 2018 – łatwiejsza możliwość odzyskania błędnie przelanych pieniędzy. W dniu 28 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych, która wejdzie w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dzięki wprowadzonym zmianom zdecydowanie łatwiej będzie odzyskać pieniądze przelane na błędny rachunek bankowy. (więcej…)

Więcej

Wydłużenie czasu na składanie reklamacji i zasady odstąpienia od umowy. Już 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która częściowo zmieni i zastąpi obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (więcej…)

Więcej

Ryzyko takie dotyczy przedsiębiorców, którzy zarejestrowali się jako przedsiębiorcy przed 2011 r. Wcześniej bowiem przed tą datą nie było obowiązku podawania przy rejestracji swojego numeru PESEL. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012