Blog Koksztys
Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych 2018

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych 2018 – łatwiejsza możliwość odzyskania błędnie przelanych pieniędzy. W dniu 28 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych, która wejdzie w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dzięki wprowadzonym zmianom zdecydowanie łatwiej będzie odzyskać pieniądze przelane na błędny rachunek bankowy.

 

Dotychczas odzyskanie środków przelanych na niewłaściwe konto było bardzo trudne. Jeśli odbiorca okazał się nieuczciwy i sam nie oddał omyłkowo otrzymanych pieniędzy, wówczas nie było żadnego mechanizmu, który zmusiłby go do ich zwrotu. Ponadto tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych odbiorcy, co często uniemożliwiało skierowanie sprawy do sądu.

 

Dzięki nowym regulacjom powstanie jasna i jednolita procedura odzyskiwania nienależnie pobranych środków, zgodnie z którą jak tylko klient zgłosi do banku, że omyłkowo wykonał przelew na niewłaściwe konto, bank będzie miał obowiązek poinformowania odbiorcy w ciągu 3 dni roboczych o pomyłce oraz o konsekwencjach czekających go jeśli dobrowolnie nie zwróci środków w ciągu 30 dni. Odbiorca, aby pozostać anonimowym, będzie mógł dokonać zwrotu środków na specjalny rachunek (tzw. rachunek zwrotu). Następnie bank, w ciągu jednego dnia roboczego, przekaże pieniądze na konto klienta.

 

Jeżeli z pomocą banku nie uda się dobrowolnie odzyskać błędnie przelanych środków w terminie
30 dni, wówczas instytucja finansowa będzie miała obowiązek udzielenia płatnikowi danych identyfikacyjnych odbiorcy. Dzięki tej konstrukcji, płatnik będzie miał w końcu realną możliwość wystąpienia na drogę sądową i odzyskania środków.

 

Maja Urbańczyk
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012