Blog Koksztys
Nasz radca prawny o karze umownej na Forbes.pl

Warto w trakcie podpisywania umowy z nowym partnerem zwrócić uwagę na zawarcie w niej odpowiednich zapisów dotyczących kary umownej, dzięki którym nasz kontrahent na pewno będzie starał się wywiązać z umowy w terminie oraz w oczekiwany przez nas sposób.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym kar umownych komentowanym przez radcę prawnego Kingę Kiniorską.

http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/podatki-2011/kara-umowna-pozwala-na-szybkie-odszkodowanie,24913,1

Zespół Grupy Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012