Blog Koksztys
Mały ZUS – ulga dla drobnych przedsiębiorców

W dniu 26 czerwca 2018 r. rząd przyjął projekt ustawy mającej na celu obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, nowe przepisy mają wejść w życie w styczniu 2019 r.

Zmiana ma na celu dostosowanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne uiszczanych przez przedsiębiorców do ich możliwości finansowych, bowiem obecnie niezależnie od wielkości przychodu płacą oni taką samą składkę ZUS w łącznej kwocie 1232,16 zł.

Projekt zakłada wprowadzenie obniżonej, proporcjonalnej do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem że ich przeciętne miesięczne przychody nie przekroczą 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia
(30-krotności w ciągu roku kalendarzowego).

Taka składka na ubezpieczenie społeczne ma wynosić minimum 200 zł i rosnąć o 16 groszy na każdą dodatkową złotówkę przychodu, aż do osiągnięcia dotychczasowego pułapu. Należy pamiętać, że przedsiębiorca jest zobowiązany również do opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 319,94 zł, tak więc w sumie po zmianach co miesiąc będzie musiał uiścić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych kwotę wynoszącą minimum ok. 520 zł.

Zgodnie z prezentowanymi założeniami ustawy ma zostać wprowadzony tzw. mechanizm cykliczności, co oznacza że przedsiębiorca będzie mógł korzystać ze wskazanych rozwiązań przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Takie założenie ma na celu, aby każdy uzbierał co najmniej minimalny kapitał emerytalny oraz dążył do rozwoju swojej firmy.

Należy także podkreślić, że to iż przedsiębiorca wcześniej korzystał przez 6 miesięcy z ulgi na start oraz przez kolejne 24 miesiące z preferencyjnego ZUS nie będzie wyłączało możliwości zastosowania obniżonych składek.

Projektowane rozwiązanie ma przede wszystkim poprawić rentowność firm prowadzących na małą skalę działalność usługową oraz sezonową, a także przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości. Zakłada się, że powinno również doprowadzić do zalegalizowania podmiotów funkcjonujących dotychczas w tzw. szarej strefie.

Maja Urbańczyk
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012