Blog Koksztys
Elektroniczne zwolnienia lekarskie – zmiany w 2018 roku

Na skutek zmian w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. To uprawnienie od 1 lipca 2018 r. stanie się obowiązkiem, co oznacza iż od tego dnia lekarze będą wystawiać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie stanowią ułatwienie zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Wystawienie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia, ponieważ wystarczy aby lekarz wprowadził numer PESEL pacjenta oraz numer NIP pracodawcy, a pozostałe dane zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Ponadto, lekarz będzie miał podgląd zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, a system przypomni mu między innymi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Dzięki aplikacji zintegrowanej z platformą usług (nazywaną PUE ZUS) lekarz będzie mógł za pomocą urządzenia mobilnego wystawić zwolnienie lekarskie również podczas wizyty domowej.

Z punktu widzenia pacjentów, najważniejszym atutem e-ZLA jest to, iż zwolnienie wystawione przez lekarza zostanie przekazane automatycznie do ZUS oraz do pracodawcy, który posiada konto w PUE ZUS (taki obowiązek ciąży na pracodawcach rozliczających składki za więcej niż 5 osób). Dzięki temu chorzy pracownicy nie będą musieli osobiście dostarczać pracodawcy zwolnień lekarskich, co niejednokrotnie przysparzało im wielu problemów.

W wyjątkowej sytuacji, jeśli pracodawca nie będzie posiadał konta w PUE ZUS (o czym powinien był poinformować pracowników do końca grudnia 2015 r.), pacjent będzie musiał poprosić o wydruk zwolnienia, które zostanie przez lekarza podpisane i opieczętowane. Następnie będzie miał obowiązek dostarczyć je pracodawcy, tak więc w tej sytuacji znajdą zastosowanie dotychczasowe procedury.

Maja Urbańczyk
Prawnik
Kancelaria Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012