Blog Koksztys
Eksmisja – kiedy komornik ma prawo dokonać eksmisji lokatora bezpośrednio do noclegowni lub schroniska?

Od 16 listopada 2011 r. obowiązuje ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Wchodzące w życie przepisy zwiększą ochronę ofiar przemocy w rodzinie.

Nowelizacja określa przypadki, w których lokatorowi, któremu nakazano opróżnienie lokalu nie będzie przysługiwać uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Eksmisji w takich przypadkach będzie można dokonywać bezpośrednio do noclegowni lub schroniska.

Sąd nie będzie orzekał o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, jeżeli powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego.

Istotną zmianą jest również to, że komornicy nie będą w powyższych sytuacjach stosować obowiązującego od 1 listopada do 31 marca okresu ochronnego, w trakcie którego obowiązuje zakaz wykonywania wyroków eksmisyjnych.

Zespół Departamentu Prawnego Grupy Koksztys

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012