Blog Koksztys
CO ZROBIĆ, GDY JESTEŚMY WINDYKOWANI PRZEZ FIRMĘ, Z KTÓRĄ ZAWARLIŚMY UMOWĘ W DRODZE TELEFONICZNEJ?

Coraz więcej przedsiębiorców, ale też osób nieprowadzących działalności gospodarczej zawiera umowy przez telefon, w trakcie których zgadzają się oni na zapłacenie określonej kwoty za wykonanie danej usługi, np. reklamę firmy w Internecie.

Potwierdzenia w formie pisemnej zawarcia umowy za pośrednictwem telekomunikacji jednak nie otrzymują. Po jakimś czasie, osoba, która zawarła taką umowę, otrzymuje kolejny telefon z żądaniem zapłaty z tytułu rachunku lub faktury VAT.

Co zrobić w sytuacji, gdy nie jesteśmy sobie w stanie przypomnieć, czy w ogóle zawieraliśmy daną umowę, tj. zlecaliśmy wykonanie jakieś usługi przez telefon?

W pierwszej kolejności proponuję poprosić osobę, która kieruje do nas połączenia telefoniczne z żądaniem zapłaty, by podała nazwę i adres firmy, w imieniu której prowadzi windykację. Mamy bowiem prawo wiedzieć, z kim rozmawiamy i czyjej wierzytelności dotyczy rozmowa. Następnie – jeżeli nie jesteśmy pewni, czy zawieraliśmy daną umowę przez telefon, poprośmy o przesłanie nam potwierdzenia jej zawarcia, np. w formie pisemnej, ewentualnie pliku z nagraniem rozmowy telefonicznej, z której wynikałoby nasze zobowiązanie się do zapłaty oznaczonej kwoty, a także zlecenie danej usługi. Poprośmy wreszcie o potwierdzenie wykonania danej usługi, o ile rzeczywiście ją zleciliśmy.

Warto z tymi żądaniami – gdy nie zostaną one spełnione w trakcie rozmowy telefonicznej, albo osoba, z którą rozmawiamy twierdzi, że nie jest umocowana do przekazania bardziej szczegółowych informacji – wystąpić na drodze pisemnej. W tym celu najlepiej jest sporządzić wezwanie do udzielenia pisemnej informacji, w związku z jaką usługą kierowane są wobec nas ponaglenia telefoniczne do zapłaty, poprosić o przesłanie pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, a gdy takiego nie ma – zażądać płyty CD/pliku wraz z nagraniem dźwiękowym rozmowy telefonicznej, podczas której mielibyśmy rzekomo wyrazić zgodę na zawarcie jakiejkolwiek umowy z rozmówcą. Jednocześnie, jeżeli telefony kierowane są przez firmę X, która dzwoni do nas z żądaniem zapłaty za usługę wykonaną, a wcześniej zleconą firmie Y, poprośmy o okazanie/przesłanie odpisu pełnomocnictwa do prowadzenia windykacji przez firmę X na rzecz firmy Y.
Dopiero, gdy zostanie wykazane względem nas istnienie roszczenia kontrahenta, z którym zawarliśmy umowę telefoniczną, zadeklarujmy uregulowanie zobowiązań.

Jednocześnie, gdy nadal otrzymujemy telefony, a nie przekazano nam żadnych dowodów na istnienie naszego zobowiązania oraz jego wykonania przez drugą stronę, wskażmy że każdą kolejny kontakt telefoniczny i żądanie zapłaty potraktujemy jako próbę wyłudzenia.

W przyszłości natomiast pamiętajmy, iż warto zawierać umowy przez telefon po otrzymaniu pełnej informacji odnośnie tego, na czym mają polegać wykonywane usługi oraz, ile dokładnie będzie wynosić wynagrodzenie kontrahenta, a także, na jak długi okres czasu umowa jest zawierana. Poprośmy – o ile nie sprawi to drugiej stronie kłopotów – o przesłanie nam potwierdzenia zawarcia umowy w drodze pisemnej lub innej, np. elektronicznej za pośrednictwem wiadomości mailowej.

Romuald Kędzierski
Prawnik
Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012