Blog Koksztys
Ankieta satysfakcji klienta – 2014

Bardzo dziękujemy za udział w ankiecie i tak pozytywną ocenę naszej pracy.

Aż 89% ankietowanych odpowiedziało bardzo dobrze i dobrze na pytanie o poziom merytoryczny i zrozumiałość udzielanych porad prawnych. 85% bardzo dobrze i dobrze ocenia dostępność prawników. Najsłabiej wypadliśmy w obszarze bieżąca informacja o realizacji zleceń i tempo realizacji zleceń – ocenę co najmniej dobrą otrzymaliśmy od 66% ankietowanych.

Aż 76% ankietowanych poleciłoby współpracę z Kancelarią innym przedsiębiorcom.

2 razy więcej osób ankietowanych wskazało, że bardzo często zleca usług windykacji należności, w porównaniu z obsługą prawną.

61% ankietowanych osób nie korzysta z weryfikacji kontrahentów i informacji gospodarczej, jednocześnie połowa wskazała weryfikację kontrahentów jako obszar, w którym oczekują Państwo od nas pomocy, a 18% rozważa skorzystanie z tych usług. Wskazali Państwo również dotacje unijne jako obszar zainteresowania współpracą (46% ankietowanych).

Jeszcze raz dziękujemy za poświęcenie swojego czasu na informację zwrotną odnośnie Państwa satysfakcji. Już podjęliśmy kroki, by jeszcze pełniej wspierać Państwa w obszarach wskazanych do poprawy lub jako oczekiwane.

badanie satysfakcji klienta 2014

 

Powrót

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012