Blog Koksztys

W dniu 26 czerwca 2018 r. rząd przyjął projekt ustawy mającej na celu obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, nowe przepisy mają wejść w życie w styczniu 2019 r. (więcej…)

Więcej

Coraz bardziej przejrzysta, lecz niekoniecznie korzystna dla zainteresowanych regulacja opodatkowania tych operacji. (więcej…)

Więcej

Odnośnie wliczania okresów nauki do stażu pracy mającego wpływ na wymiar urlopu pracownika, w pierwszej kolejności należy zacząć od powołania art. 155 k.p., którego § 1 wskazuje, że do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012