Blog Koksztys

Dnia 11 maja 2018r. Prezydentowi RP została przekazana do podpisu ustawa z dnia 13 kwietna 2018r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt tej ustawy w sposób znaczący zmienia terminy przedawnienia, sposób jego obliczania oraz wprowadza szczególne regulacje dotyczące przedawnienia w stosunku do konsumentów. (więcej…)

Więcej

Czy od 04.06.2018 r. kierowcy będą zwolnieni z obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej? (więcej…)

Więcej

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych 2018 – łatwiejsza możliwość odzyskania błędnie przelanych pieniędzy. W dniu 28 maja 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych, która wejdzie w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dzięki wprowadzonym zmianom zdecydowanie łatwiej będzie odzyskać pieniądze przelane na błędny rachunek bankowy. (więcej…)

Więcej

Wydłużenie czasu na składanie reklamacji i zasady odstąpienia od umowy. Już 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która częściowo zmieni i zastąpi obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012