Blog Koksztys

Pobieranie przez sklepy opłat innych niż marża handlowa – problematyka tzw. opłat półkowych. (więcej…)

Więcej

Osoby niepełnosprawne, mają pełne prawo podjąć zatrudnienie, czy też prowadzić własną działalność gospodarczą. Zasady oraz warunki zatrudnienia osób niepełnosprawnych uzależnione są m.in. od stopnia niepełnosprawności. Kwestie związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych reguluje m.in. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Niniejszy artykuł ma na celu jedynie przedstawienie ogólnych uwag dotyczących w/w zagadnienia. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012