Blog Koksztys

W tym roku upały nie doskwierały nam zbyt mocno. Jednak paradoksalnie właśnie teraz wielu przedsiębiorców zaczyna się pocić – tym razem na wspomnienie upałów sprzed dwóch lat. Tyle bowiem czasu potrzebował Urząd Regulacji Energetyki na swoiste przebudzenie. Coraz więcej przedsiębiorców zostaje w ostatnim czasie obciążane karami za tzw. nie wyłączenie prądu. (więcej…)

Więcej

Umowa zlecenie, a umowa o dzieło – zobacz jakie występują różnice w obu przypadkach. (więcej…)

Więcej

Częstokroć darczyńcy, którzy dokonali darowizny, zadają sobie pytanie, w jakich sytuacjach mogą odwołać dokonaną darowiznę i czy w ogóle jest to możliwe. Zazwyczaj przyczyną jest konflikt pomiędzy darczyńcą i obdarowanym, który pojawił się już po dokonaniu darowizny. (więcej…)

Więcej

Poniżej przedstawiam informacje aktualne na dzień 28 czerwca 2017 roku, które zostały opracowane na podstawie przygotowanego projektu ustawy z dnia 12 maja 2017 roku pobranego ze strony Rządowego Centrum Legislacji. (więcej…)

Więcej

Sposób powołania członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz czy uchwała dotycząca powołania wspólnika na członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zachowania formy aktu notarialnego? (więcej…)

Więcej

Sposób udzielania pełnomocnictwa oraz jego zakres do reprezentowania podmiotu w postępowania przed Urzędem Skarbowym regulują przepisy szczególne zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, przedmiotowa kwestia została uregulowana w art. 138 a, która opisuje szczegółowo rodzaje pełnomocnictw, które mogą zostać udzielone osobie, która reprezentuje podmiot przed Urzędem Skarbowym. Zatem w oparciu o art. 138 a § 1 „ strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jego osobistego działania.” Natomiast § 2 ww. przepisu wskazuje, iż pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne bądź do doręczeń. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012