Blog Koksztys

Przy zawarciu umowy sprzedaży oraz umowy o dzieło bardzo często sprzedawca czy też wykonawca udzielają gwarancji na produkt, który sprzedali lub wykonali. Sprzedawca albo wykonawca udzielający gwarancji może w złożonym oświadczeniu gwarancyjnym określić czas trwania gwarancji. (więcej…)

Więcej

Większość z nas chociaż raz w życiu zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń. Obecnie, ubezpieczyciele oferują wiele rodzajów umów ubezpieczenia, chroniących przed różnego rodzaju ryzykami. Osoby, które zawarły umowę ubezpieczenia, czują się zabezpieczone finansowo. (więcej…)

Więcej

Postępowania administracyjne, przykładowo w sprawach związanych z procesem budowlanym, świadczeniami z opieki społecznej, opłatami adiacenckimi i wieloma innymi, dotyczą każdego z nas. Niemal każdy w przeszłości, w związku z dotyczącą go sprawą administracyjną, choć raz był wzywany do stawienia się przed urzędnikami. Czy osoba, która otrzymuje wezwanie, w każdym wypadku musi stawić się przed organem? Jakie mogą być konsekwencje braku stawiennictwa na żądanie organu administracyjnego? (więcej…)

Więcej

Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. oraz obowiązek ewidencjonowania czasu pracy oraz częstotliwość wypłacania wynagrodzenia. (więcej…)

Więcej

FORMA DOKUMENTOWA JAKO NOWY USTAWOWY TYP FORMY SZCZEGÓLNEJ (więcej…)

Więcej

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, obejmuje ona w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, a także wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw dziecka tj. opiekę nad jego osobą, zarząd jego majątkiem, reprezentowanie. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012