Blog Koksztys

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie Ustawa „o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz minimalnej stawce godzinowej dla niektórych umów cywilnoprawnych”. Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego oferuje swoim Klientom pomoc w przystosowaniu firmy do nowych procedur w ramach wykupionego pakietu usług prawnych. (więcej…)

Więcej

1 stycznia zacznie obowiązywać ustawa o płacy minimalnej wprowadzająca stawkę 2 tys. brutto miesięcznie. Będzie ona dotyczyć także osób prowadzących działalność gospodarczą, ale nie zatrudniających żadnych pracowników, ani dalszych zleceniodawców. (więcej…)

Więcej

Niezależnie od branży, w której się specjalizujemy, jako przedsiębiorcy zapewne niejednokrotnie będziemy mieć do czynienia z karami umownymi. Mimo popularności tej formy zabezpieczenia interesów stron, nadal wiele postanowień dotyczących kar umownych obciążonych jest bardzo poważnymi błędami, czasem prowadzącymi nawet do ich nieważności. W niniejszym artykule odpowiemy sobie na kilka najbardziej istotnych pytań, dotyczących tego rodzaju rozwiązań. (więcej…)

Więcej

Coraz więcej przedsiębiorców, ale też osób nieprowadzących działalności gospodarczej zawiera umowy przez telefon, w trakcie których zgadzają się oni na zapłacenie określonej kwoty za wykonanie danej usługi, np. reklamę firmy w Internecie. (więcej…)

Więcej

W myśl art. 1048 Kodeksu cywilnego (k.c) „Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”.
Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest umową, na mocy której potencjalny spadkobierca zrzeka się dziedziczenia ustawowego po swym spadkodawcy. Stronami umowy są spadkobierca ustawowy (potencjalny), oraz jego przyszły spadkodawca.
(więcej…)

Więcej

Wielu z nas marzy o nowym mieszkaniu, które urządzimy na swój własny sposób. Co jednak w sytuacji, gdy okaże się, że deweloper pozostawił nam do wykończenia mieszkanie, w którym szereg elementów, w tym instalacji, zostało wykonane w sposób wadliwy? Co możemy wtedy zrobić? (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012