Blog Koksztys

Podstawą działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie kwestionowania fikcyjnej umowy o pracę zawartej przez kobietę w ciąży są przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wyróżnić można kilka podstawowych cech charakterystycznych dla danego stosunku pracowniczego, który często jest kwestionowany przez ZUS i uznany przez ten organ za zawarty pozornie. (więcej…)

Więcej

Na podstawie umowy o dzieło jedna strona zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast druga do zapłaty określonego wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową rezultatu, a zatem jej celem jest uzyskanie konkretnego efektu działań. W zawartej umowie, strony nie zawsze określają sytuacje, w których strony mogą odstąpić od umowy, jednakże przepisy kodeksu cywilnego o umowie o dzieło regulują kilka przypadków, w których takie odstąpienie jest możliwe. (więcej…)

Więcej

Z różnych przyczyn przedsiębiorcy czasami mogą chcieć zawiesić na jakiś czas prowadzenie działalności gospodarczej. Prawo takie przysługuje nie tylko osobom fizycznym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, ale także przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W poniższym artykule obszernie opiszemy najważniejsze zagadnienia związane z taką procedurą. (więcej…)

Więcej

Od 8 września br. komornicy sądowi zostaną wyposażeni w bardzo groźną broń. Do odzyskiwania należności na rzecz wierzycieli będą mieli dwa narzędzia: e-zajęcie rachunków bankowych oraz e-licytacja ruchomości. (więcej…)

Więcej

Czy pracodawca ma obowiązek potrącania wierzytelności z wynagrodzenia za zgodą pracownika na podstawie art. 91 kodeksu pracy? (więcej…)

Więcej

Przeglądając oferty sprzedaży nieruchomości niejednokrotnie można natknąć się na oferty sprzedaży działek w ramach rodzinnych ogródków działkowych. Wśród ofert możemy znaleźć – poza standardowymi działkami na których usytuowane są altany – działki na których wybudowane są domy z przeznaczeniem do całorocznego zamieszkania. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012