Blog Koksztys

Wiele osób pozostawiając swój samochód na płatnym strzeżonym parkingu jest przekonanych, że ich pojazd jest w pełni bezpieczny. Natomiast jak pokazuje praktyka nawet pozostawienie samochodu na płatnym parkingu nie gwarantuje jego posiadaczowi, że pojazd pod jego nieobecność nie zostanie skradziony bądź uszkodzony. Kto w tej sytuacji ponosi odpowiedzialność za szkodę? I czy rodzaj parkingu, na którym pozostawiamy nasze mienie ma znaczenie przy ewentualnym kierowaniu roszczeń? (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012