Blog Koksztys

Wiele osób pozostawiając swój samochód na płatnym strzeżonym parkingu jest przekonanych, że ich pojazd jest w pełni bezpieczny. Natomiast jak pokazuje praktyka nawet pozostawienie samochodu na płatnym parkingu nie gwarantuje jego posiadaczowi, że pojazd pod jego nieobecność nie zostanie skradziony bądź uszkodzony. Kto w tej sytuacji ponosi odpowiedzialność za szkodę? I czy rodzaj parkingu, na którym pozostawiamy nasze mienie ma znaczenie przy ewentualnym kierowaniu roszczeń? (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012