Blog Koksztys

Zamieszczanie referencji wystawionych przez klienta jest znakomitym sposobem reklamowania usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, pełniącym także rolę swoistej gwarancji ich jakości. Jakich zasad należy przestrzegać, chcąc szczycić się takimi referencjami np. na stronie Internetowej firmy? (więcej…)

Więcej

Po latach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zastanawiają się nad jej zamknięciem (czyli wyrejestrowaniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej: CEIDG) i ewentualnym przekazaniem swoim potomkom (zstępnym). Jak jednak dokonać tego skutecznie, w zgodzie z prawem i jak najmniejszym kosztem pieniężnym oraz czasowym? W niniejszym artykule pokrótce odpowiem na powyższe pytania. (więcej…)

Więcej

Czym jest dyżur, kiedy można go wprowadzić w przedsiębiorstwie i jakie wynagrodzenie jest należne pracownikowi za godziny dyżuru, co do zasady, określone zostały w art. 1515 KP, o czym pisaliśmy we wcześniejszych artykułach. Nie mniej jednak są pewne branże, dla których ustawodawca przewidział szczególne regulacje określające zasady wprowadzania i rozumienia samego pojęcia dyżuru. (więcej…)

Więcej

Zgodnie z treścią art. 659 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. (więcej…)

Więcej

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące oskładkowania umów zlecenia. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831), która wprowadza zasadę odprowadzania składek umowy zlecenia do pułapu minimalnego wynagrodzenia, które od stycznia 2016 r. wyniesie 1850 zł. (więcej…)

Więcej

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z USUWANIEM DRZEW ROSNĄCYCH NA NASZEJ POSESJI – ZEZWOLENIA I OPŁATY

Okres zimowy to czas, w którym często decydujemy się na ścięcie drzewa rosnącego na naszej posesji, przykładowo celem uzyskania potrzebnego w sezonie grzewczym opału. Co do zasady właściciel nieruchomości może swobodnie dysponować gruntem oraz częściami składowymi tego gruntu. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012