Blog Koksztys

W dzisiejszych czasach nie sposób wyobrazić sobie prowadzenia przedsiębiorstwa bez komputerów. Specjalistyczne oprogramowanie przydaje się na co dzień niezależnie od specjalności naszej firmy – czy chodzi o księgowość, czy o sporządzenie zestawienia zamówień klientów, o profesjonalnych aplikacjach służących do tworzenia grafiki czy skomplikowanych wizualizacji nie wspominając. Zdarza się jednak, że z jakichś powodów chcemy się tych programów – nierzadko kosztownych – pozbyć, odsprzedając innym. Na przeszkodzie stają jednak często ich producenci, którzy w umowach licencyjnych wplatają postanowienia zabraniające dalszej sprzedaży programu komputerowego – ale czy mają do tego prawo? (więcej…)

Więcej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIA ZA POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE – EKSPERTYZA PRAWNA (więcej…)

Więcej

Odprawa pośmiertna jest jednorazowym świadczeniem pracodawcy na rzecz rodziny zmarłego pracownika. Przesłanki jej nabycia, wysokość oraz krąg osób uprawnionych do jej nabycia określa art. 93 kodeksu pracy (k.p.). Głównym celem tego świadczenia jest natomiast przyjście z pomocą rodzinie pracownika w trudnym dla niej okresie po jego śmierci. (więcej…)

Więcej

W związku z wejściem w życie od 22 lutego 2016 roku ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220) umowy na czas określony będzie można zawierać na okres max. do 33 miesięcy. (więcej…)

Więcej

Na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Jeśli spadkodawca sporządził testament, osoba, u której znajduje się testament, zgodnie z art. 646 Kodeksu Postępowania Cywilnego jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. (więcej…)

Więcej

Z różnych powodów dochodzi do rozwiązania spółki jawnej. Bardzo często sami wspólnicy decydują się na zakończenie współpracy, na przykład w sytuacji, gdy działalność spółki nie przynosi oczekiwanych dochodów, lub gdy nie mogą dojść do porozumienia w istotnych dla spółki sprawach. W jaki sposób można zatem rozwiązać spółkę? Jakie powinny być dalsze kroki wspólników? (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012