Blog Koksztys

W myśl art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. nr 71, poz. 733), w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. (więcej…)

Więcej

Jeszcze do niedawna sąd zobowiązany był do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy niewypłacalność dłużnika nie powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności, np. gdy zaciągnął zobowiązanie, będąc niewypłacalnym. W praktyce sytuacje, w których przyczyną niewypłacalności są wyjątkowe i niezależne od dłużnika okoliczności, należą do rzadkości bowiem zazwyczaj w większym lub mniejszym stopniu do niewypłacalności przyczynia się sam dłużnik. (więcej…)

Więcej

ZABEZPIECZENIE NAJEMCY LOKALU NA ETAPIE KONSTRUOWANIA UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO – kilka wybranych kwestii prawnych. (więcej…)

Więcej

W życiu codziennym mogą pojawić się sytuacje powodujące szkody, stąd większość z nas ubezpiecza się u rozmaitych ubezpieczycieli. Jest to forma zapewnienia sobie tzw. „ świętego spokoju”. Odpowiedzialność finansowa jaka spoczywa na nas wskutek spowodowania wypadku drogowego, czy zalania mieszkania nie jest mała, toteż wolimy przenieść ciężar odpowiedzialności za zapłatę odszkodowań na kogoś innego, co zresztą jest rozwiązaniem racjonalnym. (więcej…)

Więcej

Na wstępnie rozważań należy podkreślić iż urlop ojcowski i urlop tacierzyński to dwa różne rodzaje urlopu przysługujące pracownikowi ojcu, który chce sprawować opiekę nad dzieckiem. (więcej…)

Więcej

Czy rzeczywiście pod Wałbrzychem stoi „Złoty pociąg”? To okaże się w najbliższych dniach. Teraz już jednak wiadomo, że jego odkrywcy mają podstawę, żeby domagać się nagrody. Analiza prawna Marty Kędziory – Dudek z Kancelarii Koksztys. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012