Blog Koksztys

KIEDY NASZA WIADOMOŚĆ MOŻE BYĆ POTRAKTOWANA JAKO SPAM, CZYLI JAK LEGALNIE PRZESYŁAĆ INFORMACJE HANDLOWE? Wielu przedsiębiorców decyduje się na rozsyłanie ofert handlowych lub swoich danych kontaktowych drogą elektroniczną celem pozyskania nowych klientów. Przepisy prawa przewidują jednak, iż w pewnych przypadkach tego typu wiadomości będą mogły być uznane za tzw. spam, czyli niechcianą korespondencję, co wiąże się z określonymi konsekwencjami prawnymi. (więcej…)

Więcej

Opalanie się nago bądź topless może sprawić miłośnikom nudyzmu sporo kłopotów. Co prawda nie ma jednoznacznych przepisów, które wprost zakazują opalania się nago bądź topless, jednakże kąpiele słoneczne w stroju Ewy i Adama mogą naruszać przepis art. 140 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – kodeks wykroczeń. Równie problematycznie kształtuje się sytuacja istnienia plaż nudystów – przepisy nie zakazują ich istnienia ale tez wprost nie zezwalają na ich zakładanie i plażowanie. Czy w tym przypadku można uznać, że to co nie jest zabronione jest dozwolone? (więcej…)

Więcej

ZMIANY W KODEKSIE PRACY JUŻ UCHWALONE PRZEZ SEJM – co może czekać pracodawców i pracowników w przypadku, gdy wejdą one w życie? Sejm już uchwalił, czas na Senat i Prezydenta. (więcej…)

Więcej

28 czerwca 2015r. w życie weszła nowelizacja prawa budowlanego, która jest swego rodzaju rewolucją. Nowelizacja zakłada wprowadzenie uproszczeń oraz zniesienie wielu czasochłonnych formalności Najważniejszą ze zmian w tej nowelizacji jest możliwość budowy domu jednorodzinnego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. (więcej…)

Więcej

Sprzedaż ratalna jest szczególnego rodzajem umowy sprzedaży. Charakteryzuje się ona tym, iż dokonywana jest w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy- profesjonalisty, a kupującym musi być osoba fizyczna. (więcej…)

Więcej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzyciel może dochodzić od dłużnika oprócz roszczenia zasadniczego równowartości 40 euro z tytułu kosztów odzyskiwania należności. Ze względu na brzmienie ust. 2 tego artykułu („w przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej przekroczą kwotę, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania sądowego, pomniejszonych o tę kwotę”) pojawiły się wątpliwości dotyczące relacji między dwoma jego ustępami a w konsekwencji zakresem wskazanych w nim żądań. (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012