Blog Koksztys

Jakie są skutki prawne otrzymania od pracodawcy wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy? Czy pracownik ma obowiązek przyjąć nowe warunki zatrudnienia? (więcej…)

Więcej

Każdy, zwłaszcza przedsiębiorca, który współpracuje, innym przedsiębiorcą działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może znaleźć się w sytuacji, w której spółka ta, w wyniku braku kontrahentów, niepowodzeń finansowych, nieudolnego zarządzania, kryzysu finansowego, czy z innych przyczyn, może stać się niewypłacalna. (więcej…)

Więcej

Z uwagi na to, że zbliża się czas majówki, podczas którego wielu z nas będzie chciało odpocząć w gronie znajomych na świeżym powietrzu, warto wiedzieć, w jakich miejscach na terenie miast czy poza nimi możliwe jest spożywanie napojów alkoholowych i rozpalanie grilla pod tzw. „chmurką”. Poniżej analiza istniejących uregulowań prawnych w tym zakresie, zawierająca także badanie problematyki skuteczności formułowania przez organy gmin konkretnych zakazów prawnych odnośnie spożywania napojów alkoholowych. (więcej…)

Więcej

Czy to możliwe aby pracownik, pozostawał do dyspozycji pracodawcy po godzinach pracy niejako za darmo? Niestety tak. (więcej…)

Więcej

Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć tematykę prowadzenie baz danych, które zawierają dane ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Krajowy Rejestr Sądowy. (więcej…)

Więcej

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na świadczenie usług nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Pracodawcy wysyłają swoich pracowników w delegacje, co wiąże się z koniecznością rozliczania należności z tytułu podróży służbowych. Istotnym obowiązkiem, związanym z delegowaniem pracownika, jest opłacenie tzw. diety. Jakie są zasady wypłaty diety za delegację zagraniczną? Jakie są obowiązujące stawki diet? (więcej…)

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012