Blog Koksztys

Od 16 listopada 2011 r. obowiązuje ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Wchodzące w życie przepisy zwiększą ochronę ofiar przemocy w rodzinie.

Nowelizacja określa przypadki, w których lokatorowi, któremu nakazano opróżnienie lokalu nie będzie przysługiwać uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Eksmisji w takich przypadkach będzie można dokonywać bezpośrednio do noclegowni lub schroniska.

Sąd nie będzie orzekał o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, jeżeli powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego.

Istotną zmianą jest również to, że komornicy nie będą w powyższych sytuacjach stosować obowiązującego od 1 listopada do 31 marca okresu ochronnego, w trakcie którego obowiązuje zakaz wykonywania wyroków eksmisyjnych.

Zespół Departamentu Prawnego Grupy Koksztys

Więcej

Od dnia 9 czerwca 2012 r., na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, wszedł w życie nowy taryfikator mandatów. W taryfikatorze pojawią się punkty za wykroczenia, których popełnienie karano dotąd jedynie mandatami.

I tak, za naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu, wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, otrzymamy 5 pkt, za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych 5 pkt, za wjeżdżanie na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 2 pkt, za ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu 5 pkt, za zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 3 pkt.

Ponadto zwiększono liczbę punktów karnych za wykroczenia, które wg policyjnych statystyk występują najczęściej. Więcej punktów dostaniemy za: przewożenie dziecka bez fotelika – 6 pkt (dotychczas 3), przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) – 4 pkt (dotychczas 1 pkt), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych – 10 pkt (dotychczas 8 pkt), niezatrzymanie pojazdu przed znakiem „stop” – 2 pkt (dotychczas 1 pkt).

Zespół Departamentu Prawnego Grupy Koksztys

 

Więcej

Udział w Konferencji był jednym z wydarzeń poprzedzających planowany debiut Koksztys S.A. na giełdzie New Connect.

W pierwszych dniach czerwca 2012 r. przedstawiciele Koksztys S.A. wzięli udział w Konferencji Wall Street16 w Zakopanem zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Udział w Konferencji był jednym z wydarzeń poprzedzających planowany debiut spółki na giełdzie New Connect.  Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, którego w trakcie trwania Konferencji udzielił Prezes Zarządu Koksztys S.A.  Amadeusz Krawczyk:  http://gpwmedia.pl/entries/2865/

 Zespół Grupy Koksztys

Więcej

Z okazji Dnia Dziecka pracownicy Koksztys Kancelarii Prawa Gospodarczego Sp. k., należącej do Grupy Koksztys zorganizowali akcję wspierającą młodych niepełnosprawnych artystów z Fundacji Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki na Zakrzowie.

Wychowankowie Fundacji posiadają niesamowity talent, by z niego w pełni korzystać potrzebują materiałów plastycznych tj. pędzli, farb, kredek, flamastrów, bloków rysunkowych, kolorowego papieru, etc. W związku z tym przeprowadzono zbiórkę materiałów oraz pieniędzy.

Zebrane materiały plastyczne, w imieniu pracowników przekazał Dyrektor Departamentu ds. Klientów Strategicznych Marcin Oficjalski wraz z Martą Wawrzyniak oraz Katarzyną Krzak, inicjatorką całej akcji.

Na miejscu Nasi przedstawiciele zostali bardzo ciepło przyjęci, zarówno przez pracowników, jak i podopiecznych. Dzięki uprzejmości Kierownika Fundacji uzyskali możliwość przyjrzenia się wychowankom podczas zajęć w warsztacie rękodzieła wikliniarskiego, ceramicznego i w warsztacie plastyczno – teatralnym.

W ramach podziękowania za przekazaną pomoc otrzymaliśmy wspaniałe Ceramiczne Drzewo będące dziełem wychowanków Fundacji oraz wiele ciepłych słów.

Zespół Grupy Koksztys

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012