Blog Koksztys

Warto w trakcie podpisywania umowy z nowym partnerem zwrócić uwagę na zawarcie w niej odpowiednich zapisów dotyczących kary umownej, dzięki którym nasz kontrahent na pewno będzie starał się wywiązać z umowy w terminie oraz w oczekiwany przez nas sposób.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym kar umownych komentowanym przez radcę prawnego Kingę Kiniorską.

http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/podatki-2011/kara-umowna-pozwala-na-szybkie-odszkodowanie,24913,1

Zespół Grupy Koksztys

Więcej

O raporcie InfoDług sporządzonym przez BIG InfoMonitor S.A.

Współpracując z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA zwracamy uwagę na fakt, iż zadłużenie Polaków stale wzrasta. Jak wynika z przedstawionego przez BIG InfoMonitor SA raportu InfoDług kwota długu w regionie dolnośląskim osiągnęła prawie 3,1 mld zł. Na koniec 2011 r. łączne zadłużenie w Polsce wyniosło 35,48 mld zł. Zdaniem Prezesa BIG InfoMonitor, Mariusza Hildebranda, kwota ta stanowi równowartość kosztów wybudowania 600 km autostrady.

Więcej czytaj na wiadomości.onet.pl.

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/wroclaw/rekordowy-dlug-na-dolnym-slasku-ma-zwrocic-23-mln-,1,5040070,region-wiadomosc.html#.T08mZDjR-Qc.twitter

BIG InfoMonitor w swojej działalności stawia na promowanie wiarygodności finansowej wśród przedsiębiorców, czemu poświęcony jest również cykl seminariów przeprowadzanych na terenie całej Polski pod tytułem „Czy wiarygodność finansowa jest niezbędna do prowadzenia biznesu”.

Ostatnie spotkanie miało miejsce we Wrocławiu 28 lutego.

Zespół Grupy Koksztys

Więcej

Kalendarium

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012