Zapewniamy
bezpieczeństwo
prawne

O nas

Od roku 1992 zapewniamy naszym Klientom pełny zakres obsługi prawnej oraz wsparcie w odzyskiwaniu należności, co czyni nas jedną z najbardziej doświadczonych kancelarii w Polsce. Dajemy wsparcie prawne wszystkim firmom, bez względu na skalę czy rodzaj biznesu jaki prowadzą. Prowadzimy sprawy w pełnym zakresie, przed wszystkimi instancjami oraz na wszystkich etapach.

 • 120 radców prawnych, adwokatów, prawników i doradców podatkowych
 • Nielimitowane konsultacje telefoniczne
 • Pogotowie Prawnicze czynne całą dobę
 • Ogólnopolski zasięg
 • Dostęp on-line do spraw dla Klientów
 • Rozbudowana informacja gospodarcza i weryfikacja kontrahentów
 • Ponad 10 tys. zadowolonych Klientów każdego roku
 • Certfikat ISO 9001:2008 Dekra

„Gdy założyłem swoją kancelarię 25 lat temu, wiedziałem co jest najważniejsze w tej pracy – wiedza, pasja i pomoc Klientom. To nie zmieniło się do dziś. Przez ostatnie ćwierć wieku podnosiliśmy kwalifikacje naszego zespołu, rozwijaliśmy zakres usług prawnych, poszerzaliśmy grono stałych klientów, inwestowaliśmy w system obsługi. Te działania zaowocowały znaczącymi sukcesami – naszymi Klientami zostały duże firmy, koncerny, instytucje finansowe oraz banki, jednak przez cały czas jesteśmy blisko Klientów, z którymi razem zaczynaliśmy – właścicieli niewielkich i średnich firm, mikroprzedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.
To właśnie dla Was jesteśmy każdego dnia.”

adw. Ireneusz Koksztys

Zespół

Przedstawiamy szefów naszych referatów, którzy odpowiadają za najwyższy poziom obsługi w ramach swoich specjalizacji

Kinga Kiniorska

Radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 2007 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Tytuł radcy prawnego uzyskała w 2011 roku po odbyciu trzyletniej aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2005 roku pracując we wrocławskich kancelariach prawniczych. Od 2012 związana z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys. Od 2013 jest szefem referatu w Departamencie Prawnym, natomiast w lutym 2016 roku została Kierownikiem Działu Obsługi Mikroprzedsiębiorstw.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie pracy.

Hobby – zdrowy styl życia, kulinaria, fitness.

Justyna Ignaszewska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 2010 roku uzyskała tytuł adwokata. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Profesjonalne świadczenie usług prawnych rozpoczęła 2004 roku, pracując jako asystent, a następnie jako aplikant adwokacki współpracując z wrocławskimi kancelariami prawnymi. Od 2011 roku związana z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys, gdzie kieruje referatem w Departamencie Prawnym, świadcząc bieżącą obsługę prawną na rzecz kilkudziesięciu przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Dodatkowo nadzoruje zespół radców prawnych i adwokatów zajmujących się obsługą prawną klientów Kancelarii w ich siedzibach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców z wielu branż – m.in. budowlanej, samochodowej, IT, przemysłu, ubezpieczeniowej, jak również w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań administracyjnych. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem służy klientom Kancelarii zapewniając im kompleksową obsługę prawną związaną z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także zagadnieniami z zakresu prawa spółdzielczego obsługując spółdzielnie mieszkaniowe na terenie Górnego Śląska i Małopolski. Reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach karnych, występując zarówno w charakterze obrońcy jak również pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. Jest członkiem zespołu adwokatów reprezentujących Towarzystwa ubezpieczeń dochodzących swoich roszczeń w sprawach karnych.

Ma rozległe zainteresowania zawodowe, a w swojej pracy najbardziej ceni sobie różnorodność problemów, z którymi się styka i wiążące się z nimi wyzwania. Czas wolny najchętniej spędza aktywnie, grając w siatkówkę, a w okresie zimowym jeżdżąc na nartach. Lubi dobrą literaturę i film.

Paweł Haładyn

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz słuchacz na Universidad da Coruńa (Hiszpania) w ramach programu wymiany międzynarodowej. Tytuł radcy prawnego uzyskał w 2014 roku.

Od początku działalności zawodowej (2010 rok) związany z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys, w której prowadzi własny referat w Departamencie Prawnym. Specjalizuje się w prawie transportowym, prawie bankowym, prawie ubezpieczeń i prawie konsumenckim.

W 2015 roku uzyskał Certyfikat standardu NATO STANAG 6001 z języka angielskiego. Brał udział w licznych szkoleniach dotyczących zakresu specjalizacji m.in. z nowelizacji Prawa konsumenckiego i Biur Informacji Gospodarczych.

Anna Rokicka

Rzecznik patentowy

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii, Kierunek Administracja Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Kierunek Prawo.

Doświadczenie zawodowe – od 2010 roku – ochrona własności intelektualnej Grupy Selena (prowadzenie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej wszystkich spółek polskich i zagranicznych na całym świecie, w tym m.in. optymalizacje procesów rejestracyjnych, procesy o naruszenie praw m.in. w Chinach, międzynarodowe postępowania patentowe, konsorcja, licencje). Współpraca z ok. 50 kancelariami patentowymi na świecie. Współpracę z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys rozpoczęła w 2011 roku w zakresie ochrony praw własności intelektualnej klientów kancelarii.

Od 2016 roku posiada tytuł rzecznika patentowego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Zna 3 języki obce – angielski, francuski, hiszpański.

Ważniejsze szkolenia – “General course on Intellectual Property” organizowany przez WIPO Academy. Liczne szkolenia branżowe związane z tematyką ochrony praw własności intelektualnej (głównie znaków towarowych i wzorów przemysłowych), w szczególności w aspekcie międzynarodowym.

Hobby – podróże, snowboard, książki.

Katarzyna Tadajewska

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego – tytuł radcy prawnego uzyskała w 2009 roku. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Studia Podyplomowe z Historii Sztuki.

Od 2008 roku prowadzi własną kancelarię, współpracowała również z kilkoma Kancelariami Prawniczymi we Wrocławiu. Od 2014 roku związana z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys, w której prowadzi własny referat świadczący usługi prawne m.in. firmom budowlanym i transportowym. Specjalizuje się w prawie rzeczowym, prawie zobowiązaniowym, prawie handlowym i prawie pracy.

W latach 2010 – 2013 prowadziła jedną z większych fundacji w Polsce, będącej organizacją pożytku publicznego.

Posiada certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego.

Hobby – joga, narciarstwo, żeglarstwo i windsurfing, aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu z rodziną lub z dobrą lekturą, podróże.

Karina Szczepańska

Doradca podatkowy

(wpis na listę Krajowej Rady Doradców Podatkowych z numerem 11483)

Ukończyła studia magisterskie na wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1984 roku oraz studia podyplomowe z rachunkowości z zakresu podatków na wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Przez wiele lat pracowała na stanowisku Głównej Księgowej oraz Dyrektora Finansowego w spółce Mirosław Wróbel Sp. z o.o. – dealer samochodów marki mercedes. Od 2012 roku związana z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys gdzie jest doradcą podatkowym w Departamencie Prawnym.

Prowadzi również własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi księgowej (posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych). Sprawuje nadzór nad spółkami kapitałowymi.

W latach 2011 – 2013 – wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu z zakresu kadr i płac.

W ramach hobby jeździ konno, należy do grupy jeździeckiej bractwa rycerskiego XVII wieku. W wolnych chwilach zajmuje się zdobieniem przedmiotów techniką decoupage.

Maria Żelaskiewicz – Kubicz

Adwokat

Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Tytuł adwokata uzyskała w 2010 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując we wrocławskich kancelariach zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Od 2010 roku współpracuje z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys prowadząc własny referat świadczący porady prawne podmiotom gospodarczym.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie rodzinnym i prawie karnym. Brała udział w wielu szkoleniach zawodowych m.in.:

 • Skutki prawne pod względem czasowym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w stosunku do aktu prawnego uznanego za niekonstytucyjny
 • Pozew o naruszenie majątkowych praw autorskich z pozycji powoda i pozwanego
 • Prawno – karne aspekty ochrony własności intelektualnej
 • Przelew wierzytelności

Hobby – nordic walking, turystyka.

Marta Lamch - Rejowska

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Podyplomowego Studium Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej.

Od 2004 roku zajmuje się problematyką zamówień publicznych. Doradza zamawiającym i wykonawcom w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne i udzielania zamówień publicznych. Praktykę w tej dziedzinie zdobywała m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a także we współpracy z jedną z największych w Polsce kancelarii prawa gospodarczego.

Jako trener prowadzi szkolenia dla zamawiających, wykonawców, a także dla beneficjentów funduszy UE oraz instytucji kontrolujących, w szczególności z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno – prywatnego, a także udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Autorka licznych publikacji, w tym współautorka książki „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”. Współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi, a także uczelniami wyższymi. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, która specjalizuje się w obsłudze zamawiających i wykonawców w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

Doradza przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także beneficjentów przy zwalczaniu korekt finansowych za naruszenia przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Występuje jako obrońca w postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Oferta

Firmy i organizacje

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firmom
i innym organizacjom

Dostępne moduły obsługi prawnej:

 • Działalność Gospodarcza
 • Windykacja i Egzekucja
 • Pracownicy i Zatrudnienie
 • Prawo Administracyjne i Karne
 • Zamówienia Publiczne
 • Własność Intelektualna
 • Podatki
 • Pozostałe
Więcej
Pracodawcy

Osoby prowadzące działalnosć gospodarczą

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną Dla
działaności Gospodarczej

Specjalnie dla osób prowadzących
działalność gospodarczą i mniejszych podmiotów powstała grupa pakietów ochronnych Prawnik. Dedykowany,
osobisty prawnik pomoże rozwiązać Państwa problemy związane z:

 • Dłużnikami
 • Kontrahentami
 • Nieuczciwą konkurencją
 • Pracownikami
 • Czy też sprawami prywatnymi
Więcej

Osoby prywatne

Klientom Indywidualnym służymy pomocą z zakresu obejmującego pełne spektrum spraw prywatnych.

Klientom Indywidualnym służymy pomocą z zakresu prawa:

 • Spadkowego,
 • Rodzinnego,
 • Ochrony konsumenta,
 • Sąsiedzkiego,
 • Odszkodowań,
 • Sporów pracowniczych
 • Wykroczeń
Więcej

Instytucje

Monitoring
i windykacja polubowna

 • Monitoring należności spraw przed powstaniem zadłużenia oraz na wczesnym etapie przeterminowania
 • Polubowna windykacja należności zarówno przed, jaki i po wypowiedzeniu umowy
 • Kompleksowe działania i techniki windykacyjne
 • Przywrócenie sprawy do regularnej spłaty należności
 • Poprawa płynności finansowej Wierzyciela
Więcej

Postępowanie
sądowo-egzekucyjne

 • Możliwość prowadzenia każdego rodzaju postępowania sądowego
 • Reprezentacja na rozprawach w każdym miejscu w Polsce poprzez sieć radców prawnych oraz adwokatów w całym kraju
 • Wyspecjalizowany zespół prawników
 • Współpraca z komornikami według właściwości ogólnej dla dłużnika, jak i z grupą komorników współpracujących z Kancelarią
Więcej

Działania
terenowe

 • Bezpośredni kontakt z Dłużnikiem stosowany na etapie windykacji polubownej lub postępowania egzekucyjnego
 • Celem wizyty jest zmotywowanie dłużnika do spłaty zaległości, zaktualizowanie danych kontaktowych, udokumentowanie składników majątkowych, uzyskanie pisemnego zobowiązania do zapłaty przerywającego jednocześnie biegu przedawnienia
 • Dedykowany zakres działań zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy oraz kompleksowy raportu z czynności trenowych
 • Weryfikacja prowadzona zarówno wobec osób, podmiotów prawnych, jak również nieruchomości i ruchomości.
Więcej

Odbiory

 • odbiór i transport przedmiotów leasingu oraz innych przedmiotów stanowiących zabezpieczenie umowy na terenie całego kraju
 • przechowywanie i sprzedaż pojazdów
 • istnieje możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez spłatę zaległości bez konieczności odbioru pojazdu
Więcej

Wierzytelności
hipoteczne

 • zmotywowanie dłużnika do spłaty zadłużenia lub dobrowolnej sprzedaży nieruchomości przez uświadomienie specyfiki sprzedaży nieruchomości w toku egzekucji
 • wsparcie Zleceniodawcy w procesie sprzedaży nieruchomości, w tym home staging
 • ustalanie hipoteki oraz ustanowienie hipoteki przymusowej
 • usuwanie niezgodności treści KW z rzeczywistym stanem prawnym
Więcej

Zakupy
i wierzytleności

 • zakup portfeli zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych
 • zakup portfeli za pośrednictwem funduszu sekurytyzacyjnego lub z ramienia spółki Grupy Koksztys
 • zakup portfeli wierzytelności z wykorzystaniem kapitału własnego, jak i kapitału inwestorów zagranicznych
Więcej

Referencje

Poniżej wybrane referencje naszych Klientów. Jeśli chcesz poznać więcej, prosimy o kontakt.

Kontakt

Grupa Prawna Koksztys

CENTRALA:

54-513 Wrocław
ul. Objazdowa 50

Sekretariat:

tel. 71 33 51 450,
fax 71 33 51 540

Obsługa prawna:

tel. 71 33 51 667

Dział sprzedaży:

tel.  71 33 51 589

ODDZIAŁ WARSZAWA:

ul. Prosta 69 biuro 1A
01 00- 838 Warszawa
tel. (0-22) 487 11 48
zobacz mapę >>>

Kontakt dla dłużników:

tel. 71 78 66 375

Klient instytucjonalny (banki, ubezpieczyciele, telekomy):

tel.  71 33 51 583,
tel.  510 272 524

Kontakt dla kancelarii komorniczych:

tel.  71 33 51 493

Dla Mediów:

tel.  71 33 51 450

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (Polityka prywatności)

Blog

Jeżeli nie znalazłeś na naszym Blogu interesującego Cię tematu, napisz do nas – opiszemy go

Przejdź do BLOGA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (Polityka prywatności)

Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o zmianach zachodzących w obszarze prawa – zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (Polityka prywatności)