Zapewniamy
bezpieczeństwo
prawne

O nas

Od roku 1992 zapewniamy naszym Klientom pełny zakres obsługi prawnej oraz wsparcie w odzyskiwaniu należności, co czyni nas jedną z najbardziej doświadczonych kancelarii w Polsce. Dajemy wsparcie prawne wszystkim firmom, bez względu na skalę czy rodzaj biznesu jaki prowadzą. Prowadzimy sprawy w pełnym zakresie, przed wszystkimi instancjami oraz na wszystkich etapach.

 • 120 radców prawnych, adwokatów, prawników i doradców podatkowych
 • Nielimitowane konsultacje telefoniczne
 • Pogotowie Prawnicze czynne całą dobę
 • Ogólnopolski zasięg
 • Dostęp on-line do spraw dla Klientów
 • Rozbudowana informacja gospodarcza i weryfikacja kontrahentów
 • Ponad 10 tys. zadowolonych Klientów każdego roku
 • Certyfikat ISO 9001:2008 Dekra

„Gdy założyłem swoją kancelarię 25 lat temu, wiedziałem co jest najważniejsze w tej pracy – wiedza, pasja i pomoc Klientom. To nie zmieniło się do dziś. Przez ostatnie ćwierć wieku podnosiliśmy kwalifikacje naszego zespołu, rozwijaliśmy zakres usług prawnych, poszerzaliśmy grono stałych klientów, inwestowaliśmy w system obsługi. Te działania zaowocowały znaczącymi sukcesami – naszymi Klientami zostały duże firmy, koncerny, instytucje finansowe oraz banki, jednak przez cały czas jesteśmy blisko Klientów, z którymi razem zaczynaliśmy – właścicieli niewielkich i średnich firm, mikroprzedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.
To właśnie dla Was jesteśmy każdego dnia.”

adw. Ireneusz Koksztys

Zespół

Przedstawiamy szefów naszych referatów, którzy odpowiadają za najwyższy poziom obsługi w ramach swoich specjalizacji

Kinga Kiniorska

Radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 2007 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Tytuł radcy prawnego uzyskała w 2011 roku po odbyciu trzyletniej aplikacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2005 roku pracując we wrocławskich kancelariach prawniczych. Od 2012 związana z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys. Od 2013 jest szefem referatu w Departamencie Prawnym, natomiast w lutym 2016 roku została Kierownikiem Działu Obsługi Mikroprzedsiębiorstw.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie pracy.

Hobby – zdrowy styl życia, kulinaria, fitness.

Justyna Ignaszewska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 2010 roku uzyskała tytuł adwokata. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Profesjonalne świadczenie usług prawnych rozpoczęła 2004 roku, pracując jako asystent, a następnie jako aplikant adwokacki współpracując z wrocławskimi kancelariami prawnymi. Od 2011 roku związana z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys, gdzie kieruje referatem w Departamencie Prawnym, świadcząc bieżącą obsługę prawną na rzecz kilkudziesięciu przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Dodatkowo nadzoruje zespół radców prawnych i adwokatów zajmujących się obsługą prawną klientów Kancelarii w ich siedzibach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców z wielu branż – m.in. budowlanej, samochodowej, IT, przemysłu, ubezpieczeniowej, jak również w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań administracyjnych. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem służy klientom Kancelarii zapewniając im kompleksową obsługę prawną związaną z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się także zagadnieniami z zakresu prawa spółdzielczego obsługując spółdzielnie mieszkaniowe na terenie Górnego Śląska i Małopolski. Reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach karnych, występując zarówno w charakterze obrońcy jak również pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. Jest członkiem zespołu adwokatów reprezentujących Towarzystwa ubezpieczeń dochodzących swoich roszczeń w sprawach karnych.

Ma rozległe zainteresowania zawodowe, a w swojej pracy najbardziej ceni sobie różnorodność problemów, z którymi się styka i wiążące się z nimi wyzwania. Czas wolny najchętniej spędza aktywnie, grając w siatkówkę, a w okresie zimowym jeżdżąc na nartach. Lubi dobrą literaturę i film.

Paweł Haładyn

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz słuchacz na Universidad da Coruńa (Hiszpania) w ramach programu wymiany międzynarodowej. Tytuł radcy prawnego uzyskał w 2014 roku.

Od początku działalności zawodowej (2010 rok) związany z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys, w której prowadzi własny referat w Departamencie Prawnym. Specjalizuje się w prawie transportowym, prawie bankowym, prawie ubezpieczeń i prawie konsumenckim.

W 2015 roku uzyskał Certyfikat standardu NATO STANAG 6001 z języka angielskiego. Brał udział w licznych szkoleniach dotyczących zakresu specjalizacji m.in. z nowelizacji Prawa konsumenckiego i Biur Informacji Gospodarczych.

Anna Rokicka

Rzecznik patentowy

Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii, Kierunek Administracja Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Kierunek Prawo.

Doświadczenie zawodowe – od 2010 roku – ochrona własności intelektualnej Grupy Selena (prowadzenie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej wszystkich spółek polskich i zagranicznych na całym świecie, w tym m.in. optymalizacje procesów rejestracyjnych, procesy o naruszenie praw m.in. w Chinach, międzynarodowe postępowania patentowe, konsorcja, licencje). Współpraca z ok. 50 kancelariami patentowymi na świecie. Współpracę z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys rozpoczęła w 2011 roku w zakresie ochrony praw własności intelektualnej klientów kancelarii.

Od 2016 roku posiada tytuł rzecznika patentowego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Zna 3 języki obce – angielski, francuski, hiszpański.

Ważniejsze szkolenia – “General course on Intellectual Property” organizowany przez WIPO Academy. Liczne szkolenia branżowe związane z tematyką ochrony praw własności intelektualnej (głównie znaków towarowych i wzorów przemysłowych), w szczególności w aspekcie międzynarodowym.

Hobby – podróże, snowboard, książki.

Robert Gruz

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł adwokata uzyskał w 2016 roku.

Doświadczenie zdobywał we wrocławskich kancelariach prawnych. Z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys związany od 2017 roku, gdzie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie karnym i sporach sądowych. Posiada duże zdolności koncyliacyjne. Uważa, że ugoda jest zazwyczaj najlepszym sposobem rozwiązania sporu.

Hobby – turystyka górska, rowerowa, koszykówka, historia współczesna.

Kamila Pudło

Adwokat

Ukończyła Stacjonarne Studia Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiowała także Nauki Polityczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto w 2008 roku została absolwentką Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Aplikację adwokacką odbywała w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Tytuł adwokata uzyskała w 2013 roku, obecnie jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2016 roku związana jest z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z katowickimi oraz wrocławskimi kancelariami prawnymi oraz spółkami kapitałowymi, w których pracuje nieprzerwanie od 2005 roku. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Uzyskała certyfikat znajomości angielskiego języka prawniczego TOLES – Test of Legal English Skills.

Prywatnie miłośnik psów oraz maratończyk.

Jakub Markiewicz

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego i Szkoły Prawa Austriackiego. Tytuł adwokata uzyskał w 2015 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich. Z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys związany od 2016 roku. Jest szefem własnego referatu obsługującego przedsiębiorców i firmy z terenu całej Polski. Obsługuje również klientów obcojęzycznych w językach niemieckim i angielskim.

Brał udział w szkoleniach branżowych organizowanych przez ORA Wrocław, Uniwersytet Wrocławski oraz w kursach prawniczego języka niemieckiego i angielskiego.

Hobby – muzyka, podróże.

Piotr Garczarek

Radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii w zakresie studiów magisterskich oraz Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego. Tytuł radcy prawnego uzyskał w 2014 roku.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w sądach: rejonowym w wydziale karnym oraz okręgowym w wydziale cywilnym odwoławczym. Od 2015 roku związany z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys.

Prowadzi obsługę podmiotów zajmujących się handlem maszynami rolniczymi oraz żywieniem zwierząt gospodarskich, podmiotów zajmujących się produkcją i handlem hurtowym (m.in. odzież), przedsiębiorstw usługowych, świadczących usługi reklamowe, IT, telekomunikacyjne, wydawnicze, transportowe, hotelowe, ochrony mienia, jak też wykonujących roboty budowlane (w tym budowa dróg  mostów). Świadczy również obsługę prawną na rzecz niepublicznej uczelni wyższej.

Interesuje się turystyką, motoryzacją i bieżącymi wydarzeniami społeczno-politycznymi.

Maria Łabędź

Adwokat

Ukończyła Prawo w 2010r. na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2011-2013 odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, którą zakończyła zdaniem egzaminu zawodowego.

Od 2010r. współpracowała z Kancelariami Adwokackimi we Wrocławiu nabywając doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Od roku 2014 prowadzi również własną Kancelarię Adwokacką. Z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys związana od lutego 2017r. Obecnie w ramach współpracy z Kancelarią prowadzi obsługę małych i średnich przedsiębiorstw.

Marta Kędziora-Dudek

Radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. ukończyła podyplomowe studia z wyceny nieruchomości. W latach 2013-2016 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, zakończoną pozytywnym wynikiem z egzaminu zawodowego. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Z Kancelarią Koksztys związana jest od 2015 r., uprzednio współpracując z wrocławskimi kancelariami prawnymi o profilu gospodarczym oraz odszkodowawczym, jak również bezpośrednio obsługując spółki prawa handlowego m.in. z sektora energetycznego, budowlanego oraz finansowego. W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną ponad 40 przedsiębiorców w zakresie bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych i prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie spółek handlowych, prawie pracy, prawie ochrony konsumentów.

W życiu prywatnym interesuje się muzyką, motoryzacją oraz podróżami.

Karina Szczepańska

Doradca podatkowy

(wpis na listę Krajowej Rady Doradców Podatkowych z numerem 11483)

Ukończyła studia magisterskie na wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1984 roku oraz studia podyplomowe z rachunkowości z zakresu podatków na wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Przez wiele lat pracowała na stanowisku Głównej Księgowej oraz Dyrektora Finansowego w spółce Mirosław Wróbel Sp. z o.o. – dealer samochodów marki mercedes. Od 2012 roku związana z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys gdzie jest doradcą podatkowym w Departamencie Prawnym.

Prowadzi również własną działalność gospodarczą w zakresie obsługi księgowej (posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych). Sprawuje nadzór nad spółkami kapitałowymi.

W latach 2011 – 2013 – wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu z zakresu kadr i płac.

W ramach hobby jeździ konno, należy do grupy jeździeckiej bractwa rycerskiego XVII wieku. W wolnych chwilach zajmuje się zdobieniem przedmiotów techniką decoupage.

Maria Żelaskiewicz – Kubicz

Adwokat

Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Tytuł adwokata uzyskała w 2010 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując we wrocławskich kancelariach zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Od 2010 roku współpracuje z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys prowadząc własny referat świadczący porady prawne podmiotom gospodarczym.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie rodzinnym i prawie karnym. Brała udział w wielu szkoleniach zawodowych m.in.:

 • Skutki prawne pod względem czasowym orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w stosunku do aktu prawnego uznanego za niekonstytucyjny
 • Pozew o naruszenie majątkowych praw autorskich z pozycji powoda i pozwanego
 • Prawno – karne aspekty ochrony własności intelektualnej
 • Przelew wierzytelności

Hobby – nordic walking, turystyka.

Anna Bocian

Radca prawny

Anna Bocian jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu (2012 r.). Po uzyskaniu tytułu magistra prawa odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (2013-2016). W 2016 roku zdała egzamin zawodowy i uzyskała uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2012 roku pracując jako prawnik, aplikant radcowski a następnie jako radca prawny w działach prawnych spółek oraz w kancelariach radców prawnych. Od 2017 roku związana z Kancelarią Prawa Gospodarczego Koksztys jako radca prawny w Departamencie Prawnym.

 

Specjalizuje się w prawie procesowym oraz w prawie gospodarczym, w szczególności w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze podmiotów, których akcje notowane są na rynku NewConnect.

 

Po pracy aktywnie uprawia sport, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej oraz podróżuje po świecie.

Marta Lamch - Rejowska

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Podyplomowego Studium Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej.

Od 2004 roku zajmuje się problematyką zamówień publicznych. Doradza zamawiającym i wykonawcom w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne i udzielania zamówień publicznych. Praktykę w tej dziedzinie zdobywała m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a także we współpracy z jedną z największych w Polsce kancelarii prawa gospodarczego.

Jako trener prowadzi szkolenia dla zamawiających, wykonawców, a także dla beneficjentów funduszy UE oraz instytucji kontrolujących, w szczególności z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno – prywatnego, a także udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Autorka licznych publikacji, w tym współautorka książki „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych”. Współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi, a także uczelniami wyższymi. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, która specjalizuje się w obsłudze zamawiających i wykonawców w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

Doradza przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Reprezentuje zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także beneficjentów przy zwalczaniu korekt finansowych za naruszenia przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Występuje jako obrońca w postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Oferta

Firmy i organizacje

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firmom
i innym organizacjom

Dostępne moduły obsługi prawnej:

 • Działalność Gospodarcza
 • Windykacja i Egzekucja
 • Pracownicy i Zatrudnienie
 • Prawo Administracyjne i Karne
 • Zamówienia Publiczne
 • Własność Intelektualna
 • Podatki
 • Pozostałe
Więcej
Pracodawcy

Osoby prowadzące działalnosć gospodarczą

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną Dla
działaności Gospodarczej

Specjalnie dla osób prowadzących
działalność gospodarczą i mniejszych podmiotów powstała grupa pakietów ochronnych Prawnik. Dedykowany,
osobisty prawnik pomoże rozwiązać Państwa problemy związane z:

 • Dłużnikami
 • Kontrahentami
 • Nieuczciwą konkurencją
 • Pracownikami
 • Czy też sprawami prywatnymi
Więcej

Osoby prywatne

Klientom Indywidualnym służymy pomocą z zakresu obejmującego pełne spektrum spraw prywatnych.

Klientom Indywidualnym służymy pomocą z zakresu prawa:

 • Spadkowego,
 • Rodzinnego,
 • Ochrony konsumenta,
 • Sąsiedzkiego,
 • Odszkodowań,
 • Sporów pracowniczych
 • Wykroczeń
Więcej

Instytucje

Monitoring
i restrukturyzacja zobowiązań

 • Monitoring należności spraw przed powstaniem zadłużenia oraz na wczesnym etapie przeterminowania
 • Polubowna windykacja należności zarówno przed, jaki i po wypowiedzeniu umowy
 • Kompleksowe działania i techniki windykacyjne
 • Przywrócenie sprawy do regularnej spłaty należności
 • Poprawa płynności finansowej Wierzyciela
 • Zawieranie ugód, numer telefonu /71/ 300 10 10
Więcej

Postępowanie
sądowo-egzekucyjne

 • Możliwość prowadzenia każdego rodzaju postępowania sądowego
 • Reprezentacja na rozprawach w każdym miejscu w Polsce poprzez sieć radców prawnych oraz adwokatów w całym kraju
 • Wyspecjalizowany zespół prawników
 • Współpraca z komornikami według właściwości ogólnej dla dłużnika, jak i z grupą komorników współpracujących z Kancelarią
Więcej

Działania
terenowe

 • Bezpośredni kontakt z Dłużnikiem stosowany na etapie windykacji polubownej lub postępowania egzekucyjnego
 • Celem wizyty jest zmotywowanie dłużnika do spłaty zaległości, zaktualizowanie danych kontaktowych, udokumentowanie składników majątkowych, uzyskanie pisemnego zobowiązania do zapłaty przerywającego jednocześnie biegu przedawnienia
 • Dedykowany zakres działań zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy oraz kompleksowy raportu z czynności trenowych
 • Weryfikacja prowadzona zarówno wobec osób, podmiotów prawnych, jak również nieruchomości i ruchomości.
Więcej

Odbiory

 • odbiór i transport przedmiotów leasingu oraz innych przedmiotów stanowiących zabezpieczenie umowy na terenie całego kraju
 • przechowywanie i sprzedaż pojazdów
 • istnieje możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez spłatę zaległości bez konieczności odbioru pojazdu
Więcej

Wierzytelności
hipoteczne

 • zmotywowanie dłużnika do spłaty zadłużenia lub dobrowolnej sprzedaży nieruchomości przez uświadomienie specyfiki sprzedaży nieruchomości w toku egzekucji
 • wsparcie Zleceniodawcy w procesie sprzedaży nieruchomości, w tym home staging
 • ustalanie hipoteki oraz ustanowienie hipoteki przymusowej
 • usuwanie niezgodności treści KW z rzeczywistym stanem prawnym
Więcej

Zakupy
wierzytleności

 • zakup portfeli zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych
 • zakup portfeli za pośrednictwem funduszu sekurytyzacyjnego lub z ramienia spółki Grupy Koksztys
 • zakup portfeli wierzytelności z wykorzystaniem kapitału własnego, jak i kapitału inwestorów zagranicznych
Więcej

Referencje

Poniżej wybrane referencje naszych Klientów. Jeśli chcesz poznać więcej, prosimy o kontakt.

Kontakt

Grupa Prawna Koksztys

CENTRALA:

54-513 Wrocław
ul. Objazdowa 50

Sekretariat:

tel. 71 33 51 450,
fax 71 33 51 540

Obsługa prawna:

tel. 71 33 51 667

Dział sprzedaży:

tel.  71 33 51 589

ODDZIAŁ WARSZAWA:

ul. Prosta 69 biuro 1A
01 00- 838 Warszawa
tel. (0-22) 487 11 48
zobacz mapę >>>

Kontakt dla dłużników:

tel. 71 78 66 375
tel. 71 78 66 376
tel. 514 764 027

Kontakt dla kancelarii komorniczych:

tel.  71 33 51 493

Dla Mediów:

tel.  71 33 51 450

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (Polityka prywatności)

Blog

Jeżeli nie znalazłeś na naszym Blogu interesującego Cię tematu, napisz do nas – opiszemy go

Przejdź do BLOGA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (Polityka prywatności)

Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o zmianach zachodzących w obszarze prawa – zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych (Polityka prywatności)